Hur startade allt?

Kraven på hantverkarna ökar och med en låg digitaliseringsmognad halkar branschen efter i lönsamhet, kvalité och kundnöjdhet. Sedan mitten av 2013 har Martin Ahlström prövat flertalet olika system utan att finna ett som är anpassat för dagens krav på plåt- och ventilationsbranschen. Vi bygger ett ”intelligent” verksamhetsledningssystem som hjälper företagen att öka den interna kontrollen och därmed öka sin lönsamhet, kvalité och kundnöjdhet.

 

Tillsammans med en utsedd referensgrupp från Plåt & Ventföretagen har vi byggt Projektportalen för Plåt & Ventilationsföretag. Portalen är modulbaserat och kan anpassas efter storleken på företaget. Portalen är ett branschanpassat projektsledningssystem som är uppbyggt efter FR2000. Med Projektportalen för Plåt & Vent kommer vi att höja kvalitén i branschen och förenkla det dagliga arbetet för medlemmarna.