Funktioner

Här kan du läsa mer om funktionerna i projektportalen.

SE MER OM APPEN

start

Appen

Här kan du läsa mer om appen som hantverkarna ute på fältet använder.

Rapportera tid

Rapportera tid på olika projekt och arbetsmoment.

Avvikelser

Du kan på ett enkelt sätt rapportera in en avvikelse och biifoga bilder till den.

Egenkontroller

Du fyller i dina branschanpassade egenkontroller direkt i telefonen. Det går även att lägga till bilder till egenkontrollen.

Dokument

Du kan läs ritningar och projektdokumenten i telefonen. Det går även att ladda upp bilder från projektet.

Dagbok

På ett enkelt sätt skriver du en dagbok om vad som har hänt på projektet.

Meddelande

Med det inbyggda meddelandesystem kan alla på företaget kommunicera med varandra.

Skapa serviceorder

Du kan skapa en förenklad serviceorder direkt i telefonen.

”Att göra”

I Projektportalen finns det en inbyggd ”att göra” lista som man även kan delegera till andra medarbetare.

Molnet

Projektportalen ligger i Molnet, vilket betyder att du  inte behöver bry dig om servrar, uppdatering och backuper. Vi tar hand om det så att ni kan lägga er tid på verksamheten.

Uppdatering

Vi jobbar ständigt med att utveckla Projektportalen efter medlemsföretagens behov.

Webbklient

Anbud

På ett snabbt och enkelt sätt sparar du all anbuds dokumention i Projektportalen.

Projekt och serviceorder

Du ser direkt vilken status dina projekt och serviceordrar har. Du kan snabbt och enkelt se vem som gör vad och lägga till önskade åtgärder. Dina medarbetare har alltid den senaste informationen. Med tydlig information minskar risken för feltolkningar.

Äta-hantering

Du skapar snabbt ÄTA-specifikationer (ändrings- och tilläggs-arbeten) för de ändringar och tillägg som görs i dina projekt.

Kvalité och miljöplan

Skapa din kvalité och miljöplan direkt i Projektportalen.

Egenkontroller

Kvalitetssäkra arbetet med branschanpassade egenkontroller som dina medarbetare med några enkla knapptryckningar fyller i ute på arbetsplatsen.

Kunden

Du kan bjuda in kunden till ditt projekt. Kunden kan då följa vissa delar av arbetet och kan på så sätt följa arbetets utveckling.

Tryck på knappen för att beställa Projektportalen
Beställ